Folder Budsjett, rekneskap og årsmelding

Budsjett, rekneskap og årsmelding

Nedanfor finn du budsjett og rekneskap ordna etter år. Klikk på årstalet du er interessert i.

Årsmeldinga er rådmannen sin presentasjon av fjorårets rekneskap og produksjonsdata for heradstyret. Meldinga skal og fungera som eit informasjonsdokument for heradets innbyggjarar, næringsliv og andre interesserte. Årsmeldinga skal være så grundig i si skildring at ein lett kan sette seg inn i tilhøva i heradet utan særlege forkunnskapar. Dette siste gjeld både i høve til heradsøkonomi og kva resultat dei ulike einingane i heradet oppnådde.

Kategorier

Folder 2009
Folder 2010
Folder 2011
Folder 2012
Folder 2013
Folder 2014
Folder 2015
Folder 2016
Folder 2017
Folder 2019
Folder Budsjett 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021
Folder Sparekatalog 2017