Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Vigsel 2018 - 2019 kalendar

Ullensvang herad gjennomfører vigsel i kontortida måndag – fredag kl 9.00 – 15.30.

Det er også tilbod om vigsel desse laurdagane:

 • Oktober 20.
 • November 17.
 • Desember 8.

Vigselkalendar 2019
Ullensvang herad gjennomfører vigsel i kontortida måndag til fredag kl 9.00 – 15.00.
I tillegg har me tilbod om vigsel desse laurdagane:

12. januar
16.februar
16. mars
06. april
11. og 25. mai
08. og 22. juni
20. juli
03. og 17. august
14. september
12. oktober
16. november
07. desember

Namn på vigslarar i Ullensvang herad:

Folkevalde:

Tilsette i administrasjonen:

Ordførar Solfrid Borge

Helga Helleland

Varaordførar Kåre Grønsnes

Magnus Steigedal

Ingvild Hauso

Eivind Gregersen

Håkon Kvammen

Inger Sekse