Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Les meir
 • 1

Emneord

Helseattest for Offshore og sjømannsattest.

Utne legekontor har Offshore lege, Agnieszka Bratland og Sjømannslege, Daniela Brühl.

Bestilling av time til Offshore kan gjerast no og time til sjømannsattest kan bestillast frå juli 2018.

Attestane kan alle få time til, du treng ikkje ha fastlege hjå oss.

Fv. 550 Opningstider

Trones, på strekninga Utne - Odda
 
Vegen er open 17.00 til 07.45.
Stengt på grunn av opprydningsarbeid i periodane: Tysdag til fredag fra 07:45 til 17:00.
Gjennomkjøring klokka: 08:10 til 08:20, 09:40 til 09:50, 11:15 til 11:45, 14:00 til 14:20, 16:00 til 16:10.
Gjeld frå: 01.05.18 kl. 07:45 Gjeld til: 04.05.18 kl. 17:00

Opedal Ljosverk (SUS)– Søknad om løyve til Opeland Ljosverk i Ullensvang herad i Hordaland – høyring

NVE har motteke ein søknad frå Opedal Ljosverk (SUS), datert 28.02.2018, om løyve til Opedal Ljosverk i Ullensvang herad. 
Søknaden med vedlegg vert lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og
NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogeleg og seinast innan 18.05.2018.
Les meir: Opedal Ljosverk (SUS)– Søknad om løyve til Opeland Ljosverk i Ullensvang herad i Hordaland – høyring

Rettleiing til innbyggjarane om plikt til å registrere små drikkevasskjelder.

Innan 1. juli 2018 skal alle drikkevasskjelder som forsynar meir enn 1 husstand eller hytte vera registrert hjå Mattilsynet. Kravet gjeld for alle typar kjelder, også brønnar og tjørn. Det er brønneigars ansvar å registrera. Kravet er nytt og heilt sikkert ukjend for mange brønneigerar. Kommunane bør derfor bidra med informasjon til innbyggarane.
 Du finn informasjon du treng på mattilsynet sine heimesider: Mattilsynets hjemmeside 
( https://skjema.mattilsynet.no/mats ) Registreringa skjer via Altinn.
 Ta kontakt med Teknisk om du har spørsmål til dette arbeidet.
Tlf: 53 67 15 00 
e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Hovland - ny vass- og avlaupsleidninig.

Heradet startar opp arbeid 3. april, med utviding av vassverket på Hovland. Dette fører med seg at vegen til bustadfeltet/Isklar vert stengt.
Det er laga til ny mellombels veg på sørsida av Hovlandstunet.
Omkøyringa vert skilta. Vegstenginga er venta å vare i ca 3,5 veke (25. april) Me har varsla direkte alle som dette tiltaket femner om.

Last ned kart her.

Side 14 av 23