Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Les meir
 • 1

Emneord

74 branndøde i Hordaland siden år 2000

I perioden 2000 til 2017 var det 4 774 bygningsbranner i fylket. De mest brannfarlige månedene var januar med 516 branner og desember med 502. Ingen har så langt i år omkommet i brann i Hordaland.

- Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å bytte batteri 1. desember, som er Røykvarslerdagen.

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Les meir: 74 branndøde i Hordaland siden år 2000

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar

- utlysning 2019

Ullensvang herad har registrert knutepunktfunksjon i samband med nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar for 2019. Det er Tenesteleiar for Nav Ullensvang som har ansvaret med knutepunktfunksjonen. I samband med utlysinga ynskjer me å invitera lag og organisasjonar til felles møte 04.12.2018 kl. 18.00-19.30 på heradshuset. Meir informasjon og lenke til søknadsskjema finn der her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

For meir informasjon ta kontakt med Irene Alpen, Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Budsjett 2019 og økonomiplan for 2019 – 2022. Formannskapet sitt framlegg.

Formannskapet har handsama budsjettet for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 i møtet den 12. november 2018.
Rådmannen har lagt fram eit saldert budsjett for 2019 og ein økonomiplan for perioden 2019-2022 i balanse. Rådmannen har nytta 5,35 millionar av reservefondet til å saldera budsjettet for 2019.

Dokumenta finn du her: Klikk Les meir for tilleggsinformasjon.

pdf Økonomiplan budsjett 2019 2022 FSK (1.16 MB)

pdf Gebyrregulativ 2019 (592 KB)

Les meir: Budsjett 2019 og økonomiplan for 2019 – 2022. Formannskapet sitt framlegg.

Side 9 av 23