Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Les meir
 • 1

Emneord

KORKAFÈ

SYNGJANDE KOMMUNAR

Kor i Vest inviterer til songstund  med alle kora i NYE ULLENSVANG KOMMUNE

 • ONSDAG 24. APRIL
 • Hauso Samfunnshus kl.18.00

Korsong, allsong og eitt loddsal

Kaffi og kaker på billetten

Inngang: kr 100/50

Velkomne!

Vær forsiktig med bruk av ild utendørs - og husk bålforbudet!

Vi er inne i en periode nå på våren med mye tørr vegetasjon, og skogbrannfareindeksen på yr.no viser økende fare for brann i vegetasjonen. Odda og Ullensvang brann og redning oppfordrer derfor alle til å utvise svært stor forsiktighet ved bruk av ild utendørs.

Tørke medfører økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret (15april til 15 september) i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

Sol og vind slik vi nå har hatt over en periode, gjør faren spesielt stor.

Les meir: Vær forsiktig med bruk av ild utendørs - og husk bålforbudet!

Grunnskuleopplæring for vaksne

Skuleåret 2019/2020 kan vi tilby fulltids grunnskuleopplæring
i engelsk, naturfag, matematikk, samfunnsfag
og norsk. Fulltids opplæring kan gje rett til stønad
gjennom Statens Lånekasse.Spørsmål kan rettast til
rektor, Berit Leigland, på tlf: 970 16 214
Søknad kan sendast til: Vaksenopplæringa, Ullensvang
Innvandrarsenter, Sandvikvegen 22, 5780 Kinsarvik

Side 6 av 23