Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Melding oppstart detaljreguleringsplan brannsatsjon Aust

I medhald med Plan- og bygningslova § 12-8 varslar Norconsult AS på vegne av Ullensvang herad, oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for del av gnr 70 bnr 5, gnr.71 bnr.5,8 og 9

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for bygging av ny brannstasjon samlokalisert med utsalsplass for frukt og bær og innpassing av to naust. Varslingsbrev med vedlegg er tilgjengeleg i Ullensvang herad, på kommunen si nettside og på www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer.

Me ber om at innspel til planarbeidet vert sendt innan 16.12.2019 til:

Norconsult AS, Skulegata 11A, 5700 Voss

E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Tlf: 932 93 190