Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Les meir
 • 1

Emneord

INFLUENSAVAKSINERING 2019/2020

Det vert influensavaksinering for risikogruppene ved Utne og Lofthus legekontor kr. 200,- pr vaksine. 

UTNE

Onsdag 23. oktober og tysdag 29. oktober, begge dagar frå 

kl 08.15 - 11.30 og kl 13.00 - 15.00.

LOFTHUS

Tysdag 29.oktober og tysdag 05.november, begge dagar frå 

kl 08.30-11.30 og kl 13.00-15.00

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal og få tilbud om influensavaksine
 • Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Alle fra fylte 65 år
 • Born og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom, hjarte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

  Beskytter mot fleire influensavirus, men må tas årlig

  Vaksinen mot influensa beskytter mot fleire ulike influensavirus. Influensavaksinen beskytter ikkje mot andre virus og bakteriar som og kan gje influensaliknande symptomer. Vanlege influensasymptomer er feber, muskelsmerter, hovudverk,, påverka allmenntilstand og tørrhoste. Influensa varer oftest i sju til ti dagar.
  Personar i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa kvart år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrar seg heile tida og vaksinen vert tilpassa desse endringane kvart år. Det tar 10-14 dager frå vaksinen vert sett til du kan forventa effekt. Effekten av vaksinen avtek over tid. For å få best mogleg beskyttelse bør ein vaksinera frå oktober til desember, men ein har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.