Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Folkebadinga startar opp att.

Folkebadinga startar opp att i oktober slik det er sett opp nedanfor.

Prisar: Born/honnør kr 30   Vaksne kr. 50

Folkebading Hauso start 7. oktober
Måndag
16.30-18.30 Familiebading
1830-20.00 Helsebading/pensjonistar
Onsdag
17.00-18.15 Jenter/gutar 4-7 kl.
18.30-20.30 Jenter/gutar 8-10 kl. og damer/menn

Temperaturen i bassenget på Hauso vert 32 grader på måndagane.
Siste opningsdag før jol vert onsdag 18. desember 2019
Oppstart etter jol vert onsdag 6. januar 2020
Bassenget er ope til og med onsdag 1. april 2020
Bassenget er stengt i skuleferiane (vinterferie veke 8)


Folkebading Kinsarvik start 15. oktober
Tysdag
17.00-18.30 Familiebading m/føresette
18.30-19.30 Jenter 5.10 kl. og damer
Torsdag
17.00-18.30 Familiebading m/føresette
18.30-19.30 Gutar 5.10 kl. og menn

Bassenget er opne fram til og med veke 13 i 2020 om ikkje anna vert kunngjort.
Bassenget er stengt i skuleferie.

Prisar: Born/honnør kr 30
Vaksne kr. 50