Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Gruppetrening med fysioterapeut på Tunvoll trimstove!

Det vert gruppetrening på Tunvoll trimstove under vegleiing av fysioterapeut.

 

Kven kan delta: Treninga er eit lågterskeltilbod som passar for innbyggarar med muskel/skjelettplager, folk som ynskjer å koma i gong med styrketrening, men kjenner seg usikre på korleis ein skal starta, inaktive personar som ynskjer å auka aktivitetsnivået sitt, eldre som vil trene førebyggande og oppretthalde eit godt funksjonsnivå, overvektige, eller andre som av ulike grunnar ynskjer å starte med trening.
Pris: Gruppetimen krevjer inngang på treningssenteret. Dersom du er medlem av treningssenteret nyttar du eige treningskort. Dersom du heller ynskjer å kjøpe Drop-in kan du betala 50 kroner kvar gong.

Tidspunkt: Tysdagar klokka 09.00 til 10.00. Oppstartsdato er avhengig av kor mange som melder seg på. Me tek sikte på å starta i september.

Generell informasjon: Treninga vil vektlegge styrketrening for heile kroppen og lett rørsletrening. Den blir individuelt tilpassa ditt nivå i samarbeid mellom deg og fysioterapeuten.

Målet er at du skal bli trygg på styrketreningsapparata, kjenne til grunnleggande treningsprinsipp, ha eit eige treningsprogram og vere rusta til å fortsette treninga på eiga hand. Etter treningsperioda blir opplegget evaluert og me diskuterer vidare trening.

Påmelding: Påmelding skjer til fysioterapeut Ida Urheim på telefonnummer 468 94 256, eller ved å sende e-mail til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den..

Påmelding gjev ikkje garantert plass i gruppa. Ved stor pågang vert dei med størst behov prioritert fyrst.

Ida Urheim, Fysioterapeut

Ullensvang Herad, Tlf: 46894256

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.