Sommarinfo frå helsestasjonen

Helsesjukepleiar ved helsestasjonen vil vera tilgjengelig på telefon, 90 18 33 43, i heile sommar. Me vil fordele dagane på Utne og i Kinsarvik.

Ta kontakt.

God sommar!

Beste helsing
Ullensvang helsestasjon