Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • 1

Emneord

Preinvitasjon til Hardangerkonferansen 2019

Korleis kan digitalisering gje auka verdiskaping?
Reiseliv - neste generasjon turistar til Hardanger.
Meir vekst i Hardanger - Kva må til?
Set av onsdag 13. og torsdag 14. november 2019, lunsj-til-lunsj-konferanse på Hotel Ullensvang, Lofthus i Ullensvang herad

Digitalisering og vidareutvikling av levande lokalsamfunn?
Hardanger - lokomotiv i norsk fruktdyrking?
Korleis få til nyskaping i praksis?
Kven er Hardangerturisten?
Fortrinn for næringsutvikling i Hardanger?
Desse og mange andre sentrale spørsmål får du svar på under
Hardangerkonferansen 2019

DET SOM SKAL BLI VARIG MÅ ENDRAST. DIFOR SET
HARDANGERKONFERANSEN 2019 FOKUS PÅ
FØRESETNADER FOR Å SKAPA NY VEKST.
INVITASJON MED SPENNANDE PROGRAM KJEM I SEPTEMBER !

Målet med Hardangerkonferansen står fast: Alle gode krefter som
vil positiv utvikling for Hardanger rettar energien same vegen og
gjer kvarandre sterke.

SAMARBEID GJEV STYRKE !
Hardangerkonferansen er eit samarbeid mellom Sparebanken Vest,
BKK, Hordaland fylkeskommune, Reisemål Hardanger Fjord,
Hordaland Bondelag, Ullensvang herad, Næringshagen i Odda,
Næringshagen i Hardanger og Hardangerrådet iks