Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup.

Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn.

Dei to hovudplandokumenta ligg til offentleg ettersyn i perioden 12. juni – 26. juli 2019. Dokumenta kan og sjåast på papir i ekspedisjonen i heradshuset.

 

Lenkje til dokumenta:

Hovudplanane skal til handsaming i Plan- og ressursutvalet 27.08.2019 og i Heradsstyret 23.09.2019.

Det vert arrangert ope informasjonsmøte om hovudplanane, med presentasjon og høve til å komme med merknader og spørsmål.

Tid:        Onsdag 19.juni kl. 19.00

Stad:     Heradshuset i Kinsarvik, Heradsstyresalen

Høyringsfrist:     26. juli 2019.

Merknader til planane kan sendast pr. post eller e-post til:

Norconsult AS

v/Trond Sekse

Fosshaugane Campus, Trolladalen 30

NO-6856 Sogndal

E-post til:   Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.