Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup.

Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn.

Dei to hovudplandokumenta ligg til offentleg ettersyn i perioden 12. juni – 26. juli 2019. Dokumenta kan og sjåast på papir i ekspedisjonen i heradshuset.

 

Lenkje til dokumenta:

Hovudplanane skal til handsaming i Plan- og ressursutvalet 27.08.2019 og i Heradsstyret 23.09.2019.

Det vert arrangert ope informasjonsmøte om hovudplanane, med presentasjon og høve til å komme med merknader og spørsmål.

Tid:        Onsdag 19.juni kl. 19.00

Stad:     Heradshuset i Kinsarvik, Heradsstyresalen

Høyringsfrist:     26. juli 2019.

Merknader til planane kan sendast pr. post eller e-post til:

Norconsult AS

v/Trond Sekse

Fosshaugane Campus, Trolladalen 30

NO-6856 Sogndal

E-post til:   Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.