Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Gratis ferietilbod til barnefamiliar i Ullensvang Herad

Ullensvang herad v/ Nav og Flyktningtenesta ynskjer å invitera barnefamiliar med på ferietur til Dyreparken i Kristiansand. Me ynskjer at alle skal ha mogelegheit til å reise på ferie, og oppleva gode ferieminner saman med familien sin. Ferietilbodet skal bidra til sosial deltaking ,venskap og inkludering.
Søknadane vert vurdert og prioritert etter den einskilde familien sitt behov.

 

Kvar: Kristiansand, Åros camping

Når: 6.-8. august 2019

Inkludert: Turen er heilt gratis. Reise med buss, opphald/overnatting, billett til dyreparken og alle måltider er inkludert.

Diverse: Foreldre har ansvar for eigne barn under opphaldet. Familiar som får innvilga søknaden sin vil få tilsendt meir informasjon.

Påmelding sendast til Nav Ullensvang, Sandvikvegen 11, 5780 Kinsarvik innan 7. juni.

Søknadsskjema kan du finna på Nav Ullensvang, flyktningtenesta eller her.

Ynskjer du meir informasjon, kan du kontakta fylgjande personar:

 • Randi Ystanes 41 58 24 32
 • Ingvild Sperrevik 97 09 87 64
 • Lene Vie Nordeide 92 04 26 30