Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Ullensvang herad sitt næringsfond +

  Gjennom næringsfondet ynskjer Ullensvang herad å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang herad. Næringsfondet kan gje Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • 1

Emneord

Teneste for Samfunnsutvikling - opningstider og tilgjenge

Tenesteleiar for samfunnsutvikling har utfordringar med for lite folk og mange saker, det vert arbeida med langsiktige og kortsiktige løysingar, men det vil ta noko tid å få på plass. For å leggja til rette for at ein kan arbeida meir konsentrert med saker vil ein gjera mellombelse endringar ut året.

 

Tenesta har behov for samanhengande arbeidstid for å få sakene gjort. Med dagens åpning for innbyggere å ta direkte kontakt heile veka blir ein ofte avbrutt. Det er lite effektivt. 

Sakshandsamarane vil ha sakshandsamingsdagar på tirsdag og torsdag. Ein vil ikkje kunne nå sakshandsamarane på telefon desse dagane. Alle avtalar med sakshandsamarar må avtalast på førehand. Ingen direkte oppmøte uten avtale (gjeld alle dagar).

Me ber om at alle skriftlige henvendingar vert sendt via postmottak, med mindre du allereie har direkte epostkorrespondanse med ein sakshandsamar -

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

Dette vil gjelde innanfor tenesta for samfunnsutvikling, som omfattar tenestene plan, byggesak, landbruk, bygg/oppmåling.