Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Midlar til lokale trafikksikringsarrangement

Søk midlar til lokale trafikksikringsarrangement frå fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland.

 

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland ønskjer å stimulere til trafikksikringsaktivitet i heile fylket. No kan skular, barnehagar, lag, foreiningar, organisasjonar og kommunar i Hordaland søke midlar til lokale trafikksikringsarrangement. Døme på arrangement som tidlegare har fått støtte er trafikksikringsdagar, sykkelopplæring, refleksaksjonar, teaterframsyning osv.

Dersom du har ein idé til eit arrangement kan du ta kontakt med Hordaland fylkeskommune eller sjå nettsidene for meir informasjon om ordninga. https://www.hordaland.no/nn-NO/vegogtransport/trafikksikring2/tilskot-til-lokale-trafikksikringstiltak/

 • Kva: Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement
 • Når: Frist 1.mai og 1.september 2019
 • Kontakt: Eva Vinjevoll, rådgjevar i samferdselsavdelinga, Hordaland fylkeskommune, Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.