No er tida inne for å lesa av vassmålaren

Ullensvang herad sender i desember ut varsel om avlesing av vassmålar. Svar på tilsendt SMS.

Les meir her: pdf Info om vassmålar (153 KB)

 

Skriv målarstand utan desimaltal. Avlesingskort vert sendt til dei som systemet ikkje får treff på mobilnummer. Dei som får avlesingskort kan registrera avlesinga på leseav.no eller returnere svarslipp til heradet. På leseav.no kan du legge inn mobilnummer som du ynskjer at heradet skal bruka til å varsle på sms ved neste avlesing. Dersom avlesinga ikkje vert utført til fastsett tid, vert eigedomen fakturert for eit ekstragebyr.

vassmaalar