Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

VISJONSVERKSTAD på Hauso, Lofthus og i Kinsarvik og Vikebygd!

I samband med kommunesamanslåinga og utarbeiding av ein ny felles kommuneplan treng me i Ullensvang kommune ein overordna visjon.

 Desse vekene pågår det ei rekke med visjonsverkstader rundt om i heile Ullensvang kommune for å snakka med engasjerte innbyggjarar om kva samfunn ein vil ha; kva visjonar me skal strekke oss etter i den nye kommunen.

I kveld skal me til Hauso, i morgon Lofthus og neste veke Kinsarvik og Vikebygd. Engasjer deg og møt opp!

Me inviterer til VISJONSVERKSTAD:

 • 22.nov - Skare samfunnshus
 • 26.nov - Røldal grendahus
 • 27.nov - Hauso samfunnshus
 • 28.nov - Krossvoll på Lofthus
 • 29.nov - Odda vidaregåande skule (aulaen)
 • 3.des - Tyssohallen
 • 4.des - Heradsstyresalen i Kinsarvik
 • 5.des - Gymsalen på Vikebygd skule
 • 6.des - Kommunestyresalen i Jondal.

Verkstedene starter kl. 17.00 og varer i ca. 2 1/2 time. Les meir på www.ullensvang.kommune.no