Vedtak av reguleringsplan for Markastå

Plan-ID: 12312012004

Dokument:  folder Markastå

 

Ullensvang heradsstyre har i møte den 05.11.2018 fatta fylgjande vedtak:

"HST- 84/2018 Vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12, vedtek Ullensvang heradsstyre detaljreguleringsplan for Markastå, planid:12312012004 datert 27.09.2018."

Dokumenta er tilgjengelege her. Vedtaket kan påklagast. Klagefrist er 3 veker. Klage skal sendast til Ullensvang herad, Sandvikevegen 11, 5780 Kinsarvik eller Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den..

Klagen skal vera merka “12/418 - Klage - Reguleringsplan Markastå”.

Dokument:  folder Markastå