Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Voldtektsmottaket

Vi tilbyr akutt hjelp, samtale og undersøking til alle over 14 år som nyleg har opplevd eit seksuelt overgrep.
Slik hjelper vi deg
Voldtektsmottaket er eit døgnope akuttilbod som tilbyr undersøking inntil 1 veke etter at overgrepet er skjedd. Tilbodet er gratis.
Du kan ta kontakt med oss via sentalbordet ved Haugesund sjukehus (telefon 52 73 20 00), via politiet (telefon 02800) eller lokal legevakt (telefon 116 117). Det er ikkje eit krav at hendinga skal vere meldt til polititet for at du kan ta kontakt med oss.
Hos oss møter du gynekolog, sjukepleiar og psykiatrisk sjukepleiar. Vi har teieplikt og deler ikkje informasjon utan ditt samtykke. Vi gjennomfører ei gynekologisk undersøking med sporsikring. Bevismateriale blir oppbevart i seks månadar.
Tilbodet dekker alle kommunane i Helse Fonna sitt opptaksområde, unntatt Jondal som nyttar seg av Bergen sitt voldtektsmottak.
Nettside:
https://helse-fonna.no/avdelinger/voldtektsmottaket#slik-hjelper-vi-deg