Offentleg ettersyn, Planprogram – Kommuneplan for Ullensvang kommune

I samband med kommunesamanslåinga har Fellesnemnda for Ullensvang kommune bestemt at vi skal starte arbeidet med ein ny felles kommuneplan. I den samanheng er det no utarbeida eit planprogram, som er eit førebuande dokument for kommuneplanarbeidet. Planprogrammet skal sei noko om føremålet med arbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad og behovet for utgreiingar. Du finn planprogrammet her:

http://ullensvang.kommune.no/2018/09/26/offentleg-ettersyn-planprogram-kommuneplan-for-ullensvang-kommune/