Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt +

  KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til Les meir
 • 1

Emneord

Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom

 • Tid: 18. og 25. oktober, 1. og 8. november 2018, kl.16.30- 19.30
 • Stad: Bokkotunet Kafe, Odda

Gratis kurs over fire kveldar med forskjellig tema kvar gong.

Gratis kurs over fire kveldar med forskjellig tema kvar gong.

TEMA I KURSET

 • Årsak, symptom, forløp, behandling
 • Kommunikasjon med personar med demens
 • Pårørandeopplevingar og eigenomsorg
 • Lovverket og rettar
 • Innlegg frå pårørande
 • Informasjon om tilbodet i kommunane

Kvar kurskveld blir siste timen delt i mindre grupper der det er mogleg å utveksle erfaring om tema i kurset.

MEIR INFORMASJON OG PÅMELDING

Påmelding innan 10. oktober 2018.

Lærings- og meistringssenteret, Klinikk for psykisk helsevern

Telefon: 534 66 414/ 902 75 015, e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

ARRANGØR

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Odda kommune, Jondal kommune, Ullensvang Herad, Seksjon for spesialisert behandling Haugesund og Læring- og meistringsteamet i Helse Fonna/ FoU-eining for samhandling (www.fousam.no).