Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Deildo +

  Deildo  Stenging på dagtid: Måndag til torsdag: 08:30-12:45 og 16:15-21:00 Fredag og laurdag: 08:30-12:45 Åpent for gjennomkøyring: 10:30-10:50 17:30-18:00 20:00-20:15 Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt +

  KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til Les meir
 • 1

Emneord

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for skule, idrettsanlegg og fleirbrukshall på gnr.64, bnr.52 m.fl. på Skotamyri, Aga i Ullensvang herad - PlanID 1231 2018001

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det kunngjort oppstart av regulering for gnr. 64, bnr. 52
m.fl., på Skotamyri i Ullensvang herad. Geoplan AS skal, på oppdrag for Ullensvang herad, utarbeide ein
detaljreguleringsplan for eigedom gnr. 64 bnr. 52 m.fl. på Skotamyri i Ullensvang.

Frist for innspel til planarbeidet er sett til onsdag 08.08.2018.

Les dokumenta:  Varslingsbrev.pdf       Kart.pdf