Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt +

  KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • 1

Emneord

Totalforbodet mot bruk av open eld oppheva.

Med bakgrunn i endra værsituasjon og i prognosane fra Meteorologisk institutt opphevar brannsjefen i Odda og Ullensvang forbodet mot bruk av all eld utandørs med verknad frå i dag tysdag 12 juni.

Brannsjefen viser til at det generelle forbudet mot å gjera opp eld i terrenget frå 15 april til 15 september gjeld. Det er likevel lov å gjera opp eld på stader der det ikkje kan medføra fare for brann. All bruk av eld skjer på eige ansvar.

Når det gjeld Jonsokbål skal desse meldast på vakttelefon til brannvesenet 97 55 86 13 eller epost Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Brannsjef Sigbjørn Kleppe