Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt +

  KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til Les meir
 • 1

Emneord

Næringsfondet for Ullensvang 2018

Gjennom næringsfondet ynskjer Ullensvang herad å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang. Næringsfondet kan gje tilskot til planlegging og investering i ny næringsverksemd, eller til vidareutvikling av eksisterande næring. Tiltak som vil gje nye arbeidsplassar vert prioritert.

Frist for å søkja om tilskot for 2018 vert sett til 30. auust 2018.

Vedtekter og søknadsskjema finn du under. Har du spørsmål om ordninga kan du kontakta Ullensvang herad v/ kommunalsjef økonomi Anne Erdal, mob.tlf. 902 88 087.