Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt +

  KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til Les meir
 • 1

Emneord

Nøringen - Ein smakebit på den lokale kulturarven vår

Nøringen er eit unikt kulturskuletilbod for born født 2012-2014.Nøringen er eit unikt kulturskuletilbod for born født 2012-2014.Satsinga er i alle Hardangerkommunane og på Voss. Tema er kulturarv med tradisjonsmusikk og tradisjonsdans som den raude tråden.Borna får læra nokre lokale songar, læra å dansa litt, møta ulikespanande folkemusikkinstrument og oppleva kulturarven i dykkar kommune. Det er plass til 12 born i ei undervisningsgruppe, og det er to lærarar per gruppe pr. gong. Tilbodet vert på Agatunet og Skredhaugen. NB! Påmeldingsfrist 15. juni.

Les brosjyre her.