Helseattest for Offshore og sjømannsattest.

Utne legekontor har Offshore lege, Agnieszka Bratland og Sjømannslege, Daniela Brühl.

Bestilling av time til Offshore kan gjerast no og time til sjømannsattest kan bestillast frå juli 2018.

Attestane kan alle få time til, du treng ikkje ha fastlege hjå oss.