Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt +

  KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til Les meir
 • 1

Emneord

Fv. 550 Opningstider

Trones, på strekninga Utne - Odda
 
Vegen er open 17.00 til 07.45.
Stengt på grunn av opprydningsarbeid i periodane: Tysdag til fredag fra 07:45 til 17:00.
Gjennomkjøring klokka: 08:10 til 08:20, 09:40 til 09:50, 11:15 til 11:45, 14:00 til 14:20, 16:00 til 16:10.
Gjeld frå: 01.05.18 kl. 07:45 Gjeld til: 04.05.18 kl. 17:00