Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Deildo +

  Deildo  Stenging på dagtid: Måndag til torsdag: 08:30-12:45 og 16:15-21:00 Fredag og laurdag: 08:30-12:45 Åpent for gjennomkøyring: 10:30-10:50 17:30-18:00 20:00-20:15 Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt +

  KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til Les meir
 • FV 550, Buss og båt +

  Rutetider: Avvik linje 980 korrigert med ekstraruter - NB! Ekstraruter på side 2, rull nedover i dokumentet Skyss setter inn båt Les meir
 • 1

Emneord

FV 550, Buss og båt

Rutetider: Avvik linje 980 korrigert med ekstraruter - NB! Ekstraruter på side 2, rull nedover i dokumentet

Skyss setter inn båt “Tornerose” med plass til 48 personer. Denne vil erstatte buss på strekningen Grimo – Utne. Busslommene på Grimo må vera disponible for busstrafikken slik at overgangen mellom buss og båt vert så trygg som råd for passasjerane. Ber folk om å respektere busslommene og la dei vera fri for køyretøy. Ekstraruter er og satt opp utan korresponderande buss for å ivareta reiser til og frå arbeid.
 
Skule/SFO

Elevane kan ta bussen som vanleg til og frå skule. Elevar på SFO kan reise med buss til vanleg tid, det vert ein vaksen med buss/båt.
 
Barnehage

Barnehagane på Utne og Aga har direkte kontakt med dei foreldra det gjeld. Det vert ordna alternative løysingar for dei som treng det.
 
Beredskap, brann. Redning og ambulanse

Brann og redning vert ivareteke frå Jondal, det er og utstasjonert utstyr på Nordsida av rasområde.
Ambulanse er utstasjonert på nordside av raset.