Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Deildo +

  Deildo  Stenging på dagtid: Måndag til torsdag: 08:30-12:45 og 16:15-21:00 Fredag og laurdag: 08:30-12:45 Åpent for gjennomkøyring: 10:30-10:50 17:30-18:00 20:00-20:15 Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Me søkjer veterinær til vakre Hardanger +

  Me søkjer veterinær til tredelt vakt i Indre Hardanger. Vaktdistriktet er samansett av Odda Kommune, Ullensvang herad og Eidfjord kommune. Les meir
 • Oppstart av namnesaker i Odda kommune / Ullensvang herad +

  Lysing -varsel om høyring Statens Kartverk har meldt om oppstart av ein del namnesaker i Odda kommune. Eit par av Les meir
 • Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt +

  KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til Les meir
 • 1

Emneord

Kultur- og miljøpris 2018

For å stimulera og motivera kulturlivet og arbeid for miljøvern i Ullensvang, vert kultur- og miljøprisen delt ut annakvart år. Prisen er ein heiderspris for personar, lag eller andre som har gjort seg fortente til ei utmerking for sitt arbeid innanfor:

 • Musikk
 • Kunstnarleg uttrykk gjennom biletkunst, skulptur, komposisjon
 • Idrett
 • Organisasjonsarbeid
 • Kulturminnevern
 • Byggjeskikk
 • Bygdeutviklingstiltak
 • Aktivt engasjement innan miljø- og kulturfeltet på mange område

Framlegg til kandidatar for miljø- og kulturprisen 2018 kan sendast til heradet innan 3. april 2018. Prisen vert delt ut 17. mai 2018.