Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Deildo +

  Deildo  Stenging på dagtid: Måndag til torsdag: 08:30-12:45 og 16:15-21:00 Fredag og laurdag: 08:30-12:45 Åpent for gjennomkøyring: 10:30-10:50 17:30-18:00 20:00-20:15 Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Me søkjer veterinær til vakre Hardanger +

  Me søkjer veterinær til tredelt vakt i Indre Hardanger. Vaktdistriktet er samansett av Odda Kommune, Ullensvang herad og Eidfjord kommune. Les meir
 • Oppstart av namnesaker i Odda kommune / Ullensvang herad +

  Lysing -varsel om høyring Statens Kartverk har meldt om oppstart av ein del namnesaker i Odda kommune. Eit par av Les meir
 • Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt +

  KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til Les meir
 • 1

Emneord

Kokevarsel og oppmoding om  minimalt forbruk av vatn – Legena, Alvavoll og Århus vassverk

Det har i natt oppstått ein større lekkasje ved Legena vassverk, som medfører at pumpene ikkje klarar å levera nok vatn. Me har ikkje funne lekkasjen enno. Me arbeider med mellombels løysing. Den mellombelse løysinga er at tankbil frå Odda fyller opp magasinet. I tillegg arbeider me med ei omkobling av borehol og pumper, slik at me klarar å levera meir vatn enn forbruket. Det er viktig at de ikkje nyttar meir vatn enn strengt naudsynt, slik at ikkje enkeltabonnentar går tome for vatn.
 
Tankbilen er fylt med godkjent drikkevatn. Me kan ikkje garantera at tankbilen i seg sjølv er fri for bakteriar, og det vert difor sendt ut kokevarsel.
 
Arbeidet med å reparera sjølve lekkasjen vil halda fram i morgon, måndag 5. mars. Abonnentane kan då oppleva at vatnet vert vekke i periodar. Me vil senda ut SMS-varsel etter kvart som me har oppdateringar.
Me er særs leie oss for ulempene dette medfører for dykk!
 
Med helsing
 
Ullensvang herad
Helga Helleland
Kommunalsjef teknisk