Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Nytt forfall barnehage-, SFO- og husleigefakturaer

Frå april vert det ny forfallsdato på barnehage, SFO og husleige. Forfall vert endra frå den 1. til den 15. i kvar månad. Me tilrår at de opprettar avtalegiro eller efaktura.

E-faktura

Med eFaktura mottek du faktura ferdig utfylt rett i nett banken din. Du slepp å taste inn lange KID-nummer og annen betalingsinformasjon.
Alt du treng å gjere er å godkjenne fakturaen i nettbanken. Fakturadetaljer kan hentast fram.
Både inn melding, endring og avmelding av e-faktura ordnar du sjølv i nett banken.
Oppretter du eFaktura-avtale med heradet, får du alle faktura frå heradet rett i nettbanken din. Merk at eFaktura-referansen er knytta til kundenamnet på faktura.
Meir informasjon om eFaktura finn du på: www.efaktura.no.

Avtalegiro

Ved avtalegiro vert fakturabeløpet trukket automatisk på forfallsdato, utan at du må hugse på noko.
Du kan opprette avtalegiro i nettbanken eller ta kontakt med banken. Referansenummer for å opprette avtalegiro står på fakturaen.
Du kan opprette avtalegiro på faste oppdrag som kommunale eigedomsgebyr, barnehage, SFO, husleige, omsorgskrav.
Meir informasjon om avtalegiro finner du på www.avtalegiro.no.

Kombinasjon av e-faktura og avtalegiro

Dersom du oppretter både avtalegiro for kommunale eigedomsgebyr og eFaktura-avtale med heradet , får du faktura opp i nettbanken din, samstundes som faktura vert betalt til forfall utan at du må gjere noko.