Vegstenging Frøynesvegen

Måndag 12.02.18 kl 08:00 startar me med sikringsarbeid på vegen på partiet som rasa ut før jol. Arbeidet tek ca 2 veker. Planlagt stengetid vert kl 08:15-16:00. Opning for skuleskyss. Me set opp postkassar til alle ved Ystås. Ved spørsmål ta kontakt med Bente Bjotveit  tlf: 950 88 757. Meir info kjem.
Ved akutte hendingar og utrykkingskøyrety som skal forbi ta kontakt med Entreprenør Magnar Instanes tlf : 917 39 864