Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt +

  KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til Les meir
 • 1

Emneord

Rassikring i Raudberg frå torsdag 11.01.2018

På grunn av arbeid med rassikring i Raudberg mellom Djønno- Tjoflot vert vegen stengt mellom 08:30 og 20:00 kvar dag frå måndag-laurdag og med oppstart torsdag 11.012018.

Arbeidet er venta å ta ca 4 veker. Ved akutte behov for opning ta kontakt med Robert Haider(Norsk Bergsikring) på tlf: 955 20 367. Ved andre spørsmål ta kontakt med Bente Bjotveit på tlf: 95088757.
Det vert teke omsyn til opning for skuleruta, arbeidskøyring(morgon og ettermiddag),post og bosskøyring.