Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Innskriving i skulen og søknadsfristar SFO, barnehage, farleg skuleveg.

Innskriving i skulen
vert måndag 15. januar. Eige brev vert sendt til kvar ny elev.

Skulefritidsordninga 2018/2019
Frist for søknad om plass i SFO 2018/19 er 1. februar 2018.

Særleg farleg skuleveg 2018/2019
Søknadsfristen for søknad om gratis skuleskyss ved særleg farleg skuleveg er 05.02.2018. Søknaden må grunngjevast og sendast til: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Barnehageopptak 2018/2019
Frist for søknad om barnehageplass 2018/2019 er 1. mars 2018.

Dei som har plass i barnehage/SFO inneverande år, og som ikkje ynskjer endring av dagar, treng ikkje senda inn ny søknad. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på https://e-skjema.no/ullensvang/