Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Kommunereforma +

  Kva gjer me i regionen vår? Stortinget har vedteke ei kommunereform og  pålagt alle kommunar å gjennomføra ein prosess for Les meir
 • Deildo +

  Deildo  Stenging på dagtid: Måndag til torsdag: 08:30-12:45 og 16:15-21:00 Fredag og laurdag: 08:30-12:45 Åpent for gjennomkøyring: 10:30-10:50 17:30-18:00 20:00-20:15 Les meir
 • Lofthus sentrum, utlegging til høyring og offentleg ettersyn +

  Saka gjeld ny utlegging til høyring og offentleg ettersyn av framlegg til detaljreguleringsplan for Lofthus sentrum med planid, 12312014005. Dokument Les meir
 • Adresseringsprosjektet i Ullensvang herad +

  I samband med adresseringsprosjektet i Ullensvang herad reiser Kartverket og heradet namnesak for nokre namn for å få avklart rett Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Deildo i jula. +

  Anlegget tek joleferie i veke 51 og 52. Det vil vere fri ferdsel gjennom anlegget frå torsdag 14/12 kl. 12:45 Les meir
 • 1

Emneord

Julegåvetips! Bygdebøker for Ullensvang.

Band 1: Heimar og folk Austsida

Band 2 Heimar og folk Vest- og nordsida

Band 3: Ålmennsoga Noregs frukthage: omhandlar livsfasane for folk i Ullensvang dei siste 70 åra

Band 4: Stadnamnboka Frå fjell til fjøre: stadnamn frå alle gardane i Ullensvang

Klikk Les meir for prisar og salsstader.

Salsstader:

Spar Kinsarvik – Spar Nå – Joker Utne - Kinsarvik, Utne og Nå bibliotek – Heradshuset

Pris pr. band                                                                                                           kr.  499,-.

Band 1 og 2 samla (Heimar og folk  Austsida og Vest og nordsida)             kr.  899,-.

Band 3 og 4 samla (Ålmensoge og Stadnamn)                                                kr.  899,-.

Band 1-3 samla                                                                                                      kr. 1199,-

Alle fire banda samla                                                                                            kr. 1599,-

Me kan og senda bygdebøker eller gjera avtale om stad for levering av bygdebøkene – ta kontakt på telefon 53 67 15 00