Detaljreguleringsplan for Lofthus sentrum - Røyse

Ullensvang herad ønskjer å gjere merksam om høyring og offentleg ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Lofthus sentrum - Røyse.

Plan- og ressursutvalet i Ullensvang vedtok i møte 05.09.2017 i sak 70/2017 å leggja ut reguleringsplan for Lofthus sentrum på høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12 – 10.

Dokumenta er tilgjengeleg på Heradshuset og her.

Høyringsfrist: 17.11.2017

Innspel til planarbeidet skal rettast skriftleg til:

Ullensvang herad, merkast ”Reguleringsplan Lofthus - Røyse”

Sandvikevegen 11,

5780 Kinsarvik

eller e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.