Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope      09:00 - 14:30

Ekspedisjonen open 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Seniorsykling startar 25. september!

Stad: Tunvoll trimstove - Lofthus
Tid: Måndagar (to grupper)
Gruppe1 - kl. 10.30
Gruppe 2 - kl. 11.15
Kostnad med instruktør: kr. 50,-
Påmelding: Ingen, berre møt fram!
Er dette noko for deg?
Møt opp og vær med!
Etter trening er det sosial samling på Kompaen.

Seniorsykling2017