Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope      09:00 - 14:30

Ekspedisjonen open 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Deildo

Anlegget tek sommarferie i veke 29,30 og 31 og det vil være fri ferdsel gjennom anlegget frå torsdag 13/7 kl 12.45 til søndag 6/8  kl 22.00, deretter manuell dirigering til kl. 23:45 då vegen vert nattestengt.

Det kan bli perioder med manuell dirigering pga. vegvedlikehold i denne perioden.

 

Med helsing
Terje Nesse