Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope      09:00 - 14:30

Ekspedisjonen open 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Me har skifta bank

BankskiltUllensvang herad har frå 01.07.2017 skifta frå Sparebanken Vest til Sparebank 1 SR-Bank. I samband med dette har me fått nye bankkontonumre.
For rekningar skal bankkonto som står på faktura brukast. For andre innbetalingar til heradet skal bankkonto 3201.23.02869 brukast.