Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope      09:00 - 14:30

Ekspedisjonen open 09:00 - 14:30

Tlf 53 67 15 00

Fax 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: 5780 KINSARVIK 

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga:

Frå 1. mai 2015 skal ingen husstandar betala meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. Maksprisen
for ein barnehageplass i 2017 er 2 730 kroner per månad.

pdf Informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 2017 2018 (139 KB)

pdf Skjema for søknad om redusert foreldrebetaling og eller gratis kjernetid gjeld frå 01 08 16 (159 KB)

Les meir: Barnehageplass