Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope      09:00 - 14:30

Ekspedisjonen open 09:00 - 14:30

Tlf 53 67 15 00

Fax 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: 5780 KINSARVIK 

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Hordaland Fylkeskommune arrangerer

Fagleg leiar- og instruktørkurs, Ullensvang 25.04, 08:30 – 16:30
Dette er kurs for dei faglege leiarane i lærebedriftene. Målet med kurset er at å gjere dei fagansvarlege i lærebedriftene tryggare i rolla som rettleiiarar for lærlingar og lærekandidatar
Instruktørar, leiarar i lærebedrifter og lærarar i yrkesfag er også velkomne til å melde seg på kursa. Kurset blir gjennomført på ein dag og blir arrangert på ulike stader i heile fylket. Kursa er obligatoriske.
http://www.hordaland.no/nn-NO/kalender/fagleg-leiar--og-instruktorkurs4