Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20

Offentleg ettersyn/ høyring og endring av betalingssatsar

Formannskapet har i møte 14. og 15. november lagt fram tilråding om årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. Saka vert handsama i Ullensvang heradstyre 19. desember.

I samsvar med § 44 og § 45 i kommunelova vert saksdokumenta og formannskapet si tilråding lagt ut til offentleg ettersyn/ høyring på heradshuset i Kinsarvik, Biblioteket på Utne og på heimesida til Ullensvang herad.

Last ned dokument (PDF) her:

pdf Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 20 (1.08 MB)