Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20

Offentleg ettersyn/ høyring og endring av betalingssatsar

Formannskapet har i møte 14. og 15. november lagt fram tilråding om årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. Saka vert handsama i Ullensvang heradstyre 19. desember.

I samsvar med § 44 og § 45 i kommunelova vert saksdokumenta og formannskapet si tilråding lagt ut til offentleg ettersyn/ høyring på heradshuset i Kinsarvik, Biblioteket på Utne og på heimesida til Ullensvang herad.

Last ned dokument (PDF) her:

pdf Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 20 (1.08 MB)