Søknad om tilskot til lokale kulturbygg

Tilskot til lokale kulturbygg skal vera med på å etablera eigna lokale, bygningar og utearena som gjev rom for ulik kulturell verksemd i Hordaland.

 

Tilskot kan gjevast til kulturhus, fleirbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur, som scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for biletkunst. Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning.

For nærare informasjon sjå Hordaland fylkeskommunen si heimeside http://www.hordaland.no/nn-NO/kultur/kunst--og-kulturutvikling/tilskot-til-lokale-kulturbygg/
eller ta kontakt med Eva Wiberg, på e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. eller på telefon 53 67 15 14.

Søknadar om tilskot skal sendast inn via idrettsanlegg.no https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/