Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope      09:00 - 14:30

Ekspedisjonen open 09:00 - 14:30

Tlf 53 67 15 00

Fax 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: 5780 KINSARVIK 

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Deildo denne veka.

Det vert fri ferdsel gjennom anleggsområdet frå torsdag 25/5 kl 06:00 til søndag 28/5 kl 22:00. Deretter manuell dirigering fram til 23:45 då vegen vert nattestengt.
Med helsing
Terje Nesse

Oppgradering av kunstgrasbanen på Hordatun

Informasjon og invitasjon til dugnad

Prosjektet med oppgradering av banen på Hordatun er no i gang. Arbeidet med utskifting av master og ljos er starta, og vil pågå parallelt med planlagd aktivitet på banen.

Torsdag 15.06 vert siste dag med kampar og trening på banen, før den vert stengt for oppgradering i 4-6 veker. Planen er at når haustsesongen tek til, stiller me med eit anlegg me alle kan vera stolte av !

Ein del av arbeidet med oppgradering skal utførast på dugnad. Me ber no om at alle som vil vera med på dette, melder seg på pr e-post så snart som råd. Skriv i e-post kva dato ein kan vera med, og kva ein kan bidra med av utstyr. Skriv også om det også kan vera aktuelt og delta på dagtid. e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Det vert sett opp dugnadslister når det nærmar seg oppstart, og ein møter etter innkalling.

Dette får me til !!

Les meir: Oppgradering av kunstgrasbanen på Hordatun

Side 1 av 8