Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Kommunereforma +

  Kva gjer me i regionen vår? Stortinget har vedteke ei kommunereform og  pålagt alle kommunar å gjennomføra ein prosess for Les meir
 • Deildo +

  Deildo  Stenging på dagtid: Måndag til torsdag: 08:30-12:45 og 16:15-21:00 Fredag og laurdag: 08:30-12:45 Åpent for gjennomkøyring: 10:30-10:50 17:30-18:00 20:00-20:15 Les meir
 • Lofthus sentrum, utlegging til høyring og offentleg ettersyn +

  Saka gjeld ny utlegging til høyring og offentleg ettersyn av framlegg til detaljreguleringsplan for Lofthus sentrum med planid, 12312014005. Dokument Les meir
 • Adresseringsprosjektet i Ullensvang herad +

  I samband med adresseringsprosjektet i Ullensvang herad reiser Kartverket og heradet namnesak for nokre namn for å få avklart rett Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Me søkjer veterinær til vakre Hardanger +

  Me søkjer veterinær til tredelt vakt i Indre Hardanger. Vaktdistriktet er samansett av Odda Kommune, Ullensvang herad og Eidfjord kommune. Les meir
 • 1

Emneord

Deildo torsdag 22/2 til søndag 25/2

Det blir ikkje nattestengt mellom torsdag og fredag, ellers ingen endring.
Torsdag 22/2 fri ferdsel fra kl. 21:00. Ingen nattestenging.
Fredag 23/2 stengt kl. 08:30-10:30 og kl. 10:50-12:45.
Lørdag 24/2 stengt kl. 08:30-10:30 og kl. 10:50-12:45.
Søndag 25/2 fri ferdsel fram til nattestenging kl. 23:30.
Med helsing
Terje Nesse

Høyring - Ny skulekrins for heile vestsida lokalisert til Aga

Ullensvang heradstyre vedtok fylgjande i budsjettmøtet 18.12.17 i saka om Forskrift for skulekrinsinndeling i Ullensvang herad – vestsida:
HST- 120/2017 Vedtak:
Heradstyret ber rådmannen setje i gang prosess med reguleringplan for ny felles skule på Aga, lokalisert ved Skotamyra idrettsplass.
Heradsstyret ber rådmannen sende sak om ny skulekrinsinndeling på høyring - forslag om ny skulekrins for heile vestsida lokalisert til Aga.

Spørsmålet om ny skulekrins for heile vestsida lokalisert til Aga vert med dette sendt på høyring til barnehagane, skulane, foreldreutvala og arbeidstakarorganisasjonane. Høyringa er open slik at alle som ynskjer kan senda inn uttale.
Frist for å senda inn høyringsuttale er 23. mars 2018.
Uttalen kan sendast til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. eller til Ullensvang herad, Sandvikevegen 11, 5780 Kinsarvik.
Ta kontakt med Ullensvang herad om du/de treng meir informasjon.

Søknadsfrist for Opedal-fondet.

Halldor O.Opedal sitt fond for ålmennyttige føremål deler ut avkastning av kapitalen for 2017.
Søknad kan sendast innan 12. mars til styret ved:
 
Ingbjørg Widding
Haustveit
5777 Grimo

Vegstenging Frøynesvegen

Måndag 12.02.18 kl 08:00 startar me med sikringsarbeid på vegen på partiet som rasa ut før jol. Arbeidet tek ca 2 veker. Planlagt stengetid vert kl 08:15-16:00. Opning for skuleskyss. Me set opp postkassar til alle ved Ystås. Ved spørsmål ta kontakt med Bente Bjotveit  tlf: 950 88 757. Meir info kjem.
Ved akutte hendingar og utrykkingskøyrety som skal forbi ta kontakt med Entreprenør Magnar Instanes tlf : 917 39 864
 

Side 1 av 11