Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt +

  KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til Les meir
 • 1

Emneord

Offentleg ettersyn, Planprogram – Kommuneplan for Ullensvang kommune

I samband med kommunesamanslåinga har Fellesnemnda for Ullensvang kommune bestemt at vi skal starte arbeidet med ein ny felles kommuneplan. I den samanheng er det no utarbeida eit planprogram, som er eit førebuande dokument for kommuneplanarbeidet. Planprogrammet skal sei noko om føremålet med arbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad og behovet for utgreiingar. Du finn planprogrammet her:

http://ullensvang.kommune.no/2018/09/26/offentleg-ettersyn-planprogram-kommuneplan-for-ullensvang-kommune/

Nominèr kandidat til Årets Hordalending 2018

Prisen Årets Hordalending skal løfte fram ekstraordinære prestasjonar, handlingar og engasjement hos personar, lag, foreiningar eller verksemder med tilknyting til Hordaland.
 
Hordaland fylkeskommune vil løfte fram dei som gjer ein ekstraordinær innsats for fylket. Det fins allereie ei rekkje prisar for enkeltprestasjonar innan miljø, idrett, forsking og kultur.
 
Denne prisen vil vere ein sektor-overgripande pris som femnar alle område av samfunnet.
Les meir: Nominèr kandidat til Årets Hordalending 2018

FOLKEBADING KINSARVIK SKULE og HAUSO SKULE

Kinsarvik skule: Bassenget er åpent frå og med veke 42, 2018 til og med veke 13, 2019.Bassenget er stengt i skuleferiane.

Tysdag:

17.00 – 18.30 Familiebading m/ føresette tilstades

18.30 – 19.30 Jenter (5. – 10. klasse)

19.30 – 20.30 Damer

Torsdag:

17.00 – 18.30 Familiebading m/ føresette tilstades

18.30 – 19.30 Gutar (5. – 10. klasse)

19.30 – 20.30 Menn

Born: kr 30   Vaksne: kr 50    Honnør: kr 30

Hauso skule, startar opp 8. oktober. Er ope fom v 41 tom v 13 2019. Er stengt i skuleferiar. Pris barn kr 30, vaksne kr 50, honnør kr 30.
 
Måndag:
1630-1830: familiebading
1830-2000: helsebading/pensjonistar
 
Onsdag:
1700-1815: jenter/gutar 4.-7. kl
1830-2030: jenter/gutar 8.-10. kl og damer/menn

Side 1 av 15