Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Utskifting av straumtavler på heradshuset

Det vert arbeid med utskifting av straumtavler på heradshuset i morgon 19.10 og fredag 20.10.
Det fører med seg at det vert straumlaust i andre etasje. Følgjande funksjonar held til her: Teknisk, Økonomi, Oppvekst, Kyrkja, fjellstyret og næringsutvikling/turistinformasjon

Om de treng kontakt med nokon av dei som arbeidar på desse tenestene, ta kontakt med fellestenestene 53 67 15 00

Deildo, 20/10 - 22/10

Fredag 20/10 fri ferdsel frå 05:00

Lørdag 21/10 fri ferdsel

Søndag 22/10 fri ferdsel fram til kl.21:00, deretter manuell dirigering til nattestenging Kl. 23:30.

Side 1 av 15