Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Deildo +

  Deildo  Stenging på dagtid: Måndag til torsdag: 08:30-12:45 og 16:15-21:00 Fredag og laurdag: 08:30-12:45 Åpent for gjennomkøyring: 10:30-10:50 17:30-18:00 20:00-20:15 Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt +

  KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til Les meir
 • Me søkjer veterinær til vakre Hardanger +

  Me søkjer veterinær til tredelt vakt i Indre Hardanger. Vaktdistriktet er samansett av Odda Kommune, Ullensvang herad og Eidfjord kommune. Les meir
 • 1

Emneord

Deildo 19/4 - 22/4

Det vert fri ferdsel frå torsdag 19/4 kl. 12:45 til søndag 22/4 kl. 23:30, då vegen vert nattestengt.
Manuell dirigering kan førekome under open veg.

Opedal Ljosverk (SUS)– Søknad om løyve til Opeland Ljosverk i Ullensvang herad i Hordaland – høyring

NVE har motteke ein søknad frå Opedal Ljosverk (SUS), datert 28.02.2018, om løyve til Opedal Ljosverk i Ullensvang herad. 
Søknaden med vedlegg vert lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og
NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogeleg og seinast innan 18.05.2018.
Les meir: Opedal Ljosverk (SUS)– Søknad om løyve til Opeland Ljosverk i Ullensvang herad i Hordaland – høyring

Rettleiing til innbyggjarane om plikt til å registrere små drikkevasskjelder.

Innan 1. juli 2018 skal alle drikkevasskjelder som forsynar meir enn 1 husstand eller hytte vera registrert hjå Mattilsynet. Kravet gjeld for alle typar kjelder, også brønnar og tjørn. Det er brønneigars ansvar å registrera. Kravet er nytt og heilt sikkert ukjend for mange brønneigerar. Kommunane bør derfor bidra med informasjon til innbyggarane.
 Du finn informasjon du treng på mattilsynet sine heimesider: Mattilsynets hjemmeside 
( https://skjema.mattilsynet.no/mats ) Registreringa skjer via Altinn.
 Ta kontakt med Teknisk om du har spørsmål til dette arbeidet.
Tlf: 53 67 15 00 
e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Me søkjer veterinær til vakre Hardanger

Me søkjer veterinær til tredelt vakt i Indre Hardanger. Vaktdistriktet er samansett av Odda Kommune, Ullensvang herad og Eidfjord kommune. Frå 2018 planlegg Landbruksdirektoratet å arbeide vidare med behovet for endringar i veterinærvaktstrukturen. Vurderingane vil bli gjort med bakgrunn i vedtekne kommune- og regionendringar frå 2020, og med bakgrunn i føresetnader som til dømes husdyrtal, bruks- og infrastruktur og veterinærberedskap.

Stillinga har stor fleksibilitet knytt til arbeidsoppgåver og arbeidsturnus. Du vil verta ein del av eit godt arbeidsmiljø med erfarne kollegaer, og mange trivelege bønder.

Les meir: Me søkjer veterinær til vakre Hardanger

Hovland - ny vass- og avlaupsleidninig.

Heradet startar opp arbeid 3. april, med utviding av vassverket på Hovland. Dette fører med seg at vegen til bustadfeltet/Isklar vert stengt.
Det er laga til ny mellombels veg på sørsida av Hovlandstunet.
Omkøyringa vert skilta. Vegstenginga er venta å vare i ca 3,5 veke (25. april) Me har varsla direkte alle som dette tiltaket femner om.

Last ned kart her.

Side 1 av 11