Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope      09:00 - 14:30

Ekspedisjonen open 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Ullensvang herad ynskjer di hjelp til kartlegging av friluftslivsområde i heradet.

Ullensvang herad ynskjer hjelp frå friluftsinteresserte innbyggjarar for å auka kunnskapen om område nytta til friluftslivsføremål i heradet. Med denne kunnskapen kan heradet betre verna om areal for friluftsliv, og sikra at innbygjarane har moglegheit til å driva eit variert friluftsliv, både i nærmiljøet og i naturen elles.
Ullensvang herad har i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og Hordaland Fylkeskommune starta eit prosjekt som har som mål å kartlegga alle friluftslivsområda i kommunen. Det er eit nasjonalt mål at alle kommunar i Norge skal kartlegga sine friluftslivsområde før 2018. I Hordaland er det 22 kommunar som no er i gang med dette arbeidet. Dette skal bli eit temakart og eit informasjongrunnlag om dagens friluftsaktivitet, som seinare kan bli nytta i relevante samanhengar i lag med andre temakart.

Les meir: Ullensvang herad ynskjer di hjelp til kartlegging av friluftslivsområde i heradet.

Ferietilbod om gratis HPV-vaksine til kvinner fødd 1991 og seinare

I sommar gjev Ullensvang helsestasjon tilbod om HPV-vaksine veke 26, 27, 32 og 33. Avtale om vaksine utanom oppsette veker vert tilpassa ferieavvikling i sommar. Tilbod om vaksine fortset fram til utgangen av 2018. Ta kontakt på tlf: 53 67 15 32 for å gjere avtale om vaksinasjon.

Alle kvinner fødd 1991 og seinare får tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine), gjennom eit vaksinasjonsprogram på to år. Vaksine vert tilrådd unge kvinner for å førebyggja livmorhalskreft og forstadiet til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon. Vaksinasjonen er samansett av tre dosar vaksine gjeve i løpet av 6-12 månadar, og må difor starta opp innan utgangen av 2018.

HPV- infeksjon er den vanlegaste seksuelt overførbare infeksjonen i verda. Dei fleste som er seksuelt aktive vert smitta i løpet av livet, dei fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarleg og går over av seg sjølv, men nokon får ein vedvarande infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Kvart år får om lag 300 kvinner i Noreg livmorhalskreft, og 65-100 av desse dør av sjukdommen. Vaksine kan gje vern, sjølv om ein har debutert seksuelt.

Meir informasjon om HPV og HPV-vaksine:

Folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

 

Paradiset Utne

UTSTILLING PÅ HARDINGART
Åpning 24.Juni kl.14.00

Hva er det som gjør et sted til et paradis? Det skjer for oss alle, vi reiser, opplever nye steder, og så bare oppstår det en følelse av lykke, indre ro, å være i seg selv, og like den personen man er blitt på dette stedet Slik var noe av det Marissa Vidrio opplevde på Utne når hun kom hit i 1983 og fikk jobb på Utne Hotel Hele sitt liv har hun hatt lengselen tilbake til Utne til å få lov til å kjenne denne følelsen igjen, kjenne dette Utne som hun tok med seg i sitt indre når hun drog tilbake til USA. Nå er det kunstneren Marissa vil vise oss sitt drømmested, Utne. Hva har endret seg? Og hvordan viser hun endringen? Hva har skjedd med tenåringen Marissas bilde av Utne, kontra den voksne kvinnen hun er blitt? Kjenner vi oss igjen i det bildet hun har av Utne. Marissa skal være her i en måned og avslutter sitt opphold her med en 10-dagers utstilling som forhåpentligvis gjør noe med oss, og vårt forhold

Regionalt kulturfond Hardanger 2017.

Hardangerrådet lyser ut Regionalt kulturfond Hardanger 2017.
Til fordeling er kr 100.000,-, og midlane er meint å stimulera til kulturutvikling i Hardanger.
Nye tiltak og prosjektutvikling vert prioritert, og tiltak må femna om fleire kommunar.
Søknad skal sendast til Hardangerrådet på Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Søknadsfrist 01.09.2017.
Retningsliner for søknad og tildeling finn du her.

Side 1 av 10