Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Ullensvang herad sitt næringsfond +

  Gjennom næringsfondet ynskjer Ullensvang herad å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang herad. Næringsfondet kan gje Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • 1

Emneord

Ullensvang bibliotek inviterer til arrangement

”Familielivet sine kår i ei uroleg tid” -samtale mellom Marit Eikemo og Hilde Danielsen

Dato / tid/ stad: Fredag 26. april kl 19 på Gløyp, Kinsarvik

Det vert fødd få barn i vår tid. Dette får dramatiske konsekvensar for samfunnet.

Kva skjer med det kollektive perspektivet, når det stadig vert fokus på det individuelle bornet sitt sjølvrealiseringsprosjekt? Skapar dette prestasjonsangst og press? Og korleis lærer ein borna til å bidra i det sosiale fellesskapet i tillegg til det aukande fokuset på realisering av sitt eige potensial og draumar?

Les meir: Ullensvang bibliotek inviterer til arrangement

KORKAFÈ

SYNGJANDE KOMMUNAR

Kor i Vest inviterer til songstund  med alle kora i NYE ULLENSVANG KOMMUNE

 • ONSDAG 24. APRIL
 • Hauso Samfunnshus kl.18.00

Korsong, allsong og eitt loddsal

Kaffi og kaker på billetten

Inngang: kr 100/50

Velkomne!

Vær forsiktig med bruk av ild utendørs - og husk bålforbudet!

Vi er inne i en periode nå på våren med mye tørr vegetasjon, og skogbrannfareindeksen på yr.no viser økende fare for brann i vegetasjonen. Odda og Ullensvang brann og redning oppfordrer derfor alle til å utvise svært stor forsiktighet ved bruk av ild utendørs.

Tørke medfører økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret (15april til 15 september) i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

Sol og vind slik vi nå har hatt over en periode, gjør faren spesielt stor.

Les meir: Vær forsiktig med bruk av ild utendørs - og husk bålforbudet!

Grunnskuleopplæring for vaksne

Skuleåret 2019/2020 kan vi tilby fulltids grunnskuleopplæring
i engelsk, naturfag, matematikk, samfunnsfag
og norsk. Fulltids opplæring kan gje rett til stønad
gjennom Statens Lånekasse.Spørsmål kan rettast til
rektor, Berit Leigland, på tlf: 970 16 214
Søknad kan sendast til: Vaksenopplæringa, Ullensvang
Innvandrarsenter, Sandvikvegen 22, 5780 Kinsarvik

Side 1 av 20