Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Ullensvang herad sitt næringsfond +

  Gjennom næringsfondet ynskjer Ullensvang herad å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang herad. Næringsfondet kan gje Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • 1

Emneord

Arrangement på biblioteka

2019 er det nasjonale bokåret, og Bokåret 2019 skal markerast på fleire måtar. Me startar med ein bokpresentasjon på kvar side av fjorden. 

UTNE bibliotek: Måndag 25. februar kl 19
KINSARVIK bibliotek: Torsdag 28. februar kl 19.

Slit du med å velja bøker? På denne presentasjonen vil du få sjå og høyra om både fagbøker og skjønnlitteratur for vaksne, som er utgitt siste året.
Kvart år ser me at det er mange godbitar som hamnar i skuggen av bestseljarane. No vil me rett og slett lyfta fram fleire av dei nyaste bøkene som er utgitt. Det er fleire skjulte bokskattar!
Du vil få ein kort presentasjon av bøkene, og høgtlesing av utdrag frå nokre av dei. Kanskje finn du boka som roper på akkurat deg?

Presentasjon ved Erika Alnæs
Arr. er gratis og inkl. kaffi.

Eigedomsskatt 2019

Eigedomsskattelista vert lagt ut til offentleg ettersyn f.o.m 28.02.19 t.o.m 22.03.19. Lista vert lagt ut med heimel i eigedomsskattelova § 15, og er tilgjengeleg i minst 3 veker på heradshuset og heimesida.

Sjå vedlagt info for meir informasjon om klagerett.

Les meir: Eigedomsskatt 2019

Side 1 av 19