Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Deildo +

  Deildo  Stenging på dagtid: Måndag til torsdag: 08:30-12:45 og 16:15-21:00 Fredag og laurdag: 08:30-12:45 Åpent for gjennomkøyring: 10:30-10:50 17:30-18:00 20:00-20:15 Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt +

  KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til Les meir
 • 1

Emneord

Deildo fredag 22/6 til søndag 24/6

Det blir ingen stengeperioder i anlegget frå fredag 22/6 kl. 12:45 fram til nattestenging søndag kveld 24/6 kl. 23:30.
Stengeperiode lørdag 23/6 fra kl. 08:30 til 12:45 utgår.
All trafikk gjennom anlegget vert utført med ledebil.

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for skule, idrettsanlegg og fleirbrukshall på gnr.64, bnr.52 m.fl. på Skotamyri, Aga i Ullensvang herad - PlanID 1231 2018001

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det kunngjort oppstart av regulering for gnr. 64, bnr. 52
m.fl., på Skotamyri i Ullensvang herad. Geoplan AS skal, på oppdrag for Ullensvang herad, utarbeide ein
detaljreguleringsplan for eigedom gnr. 64 bnr. 52 m.fl. på Skotamyri i Ullensvang.

Frist for innspel til planarbeidet er sett til onsdag 08.08.2018.

Les dokumenta:  Varslingsbrev.pdf       Kart.pdf

 

Næringsfondet for Ullensvang 2018

Gjennom næringsfondet ynskjer Ullensvang herad å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang. Næringsfondet kan gje tilskot til planlegging og investering i ny næringsverksemd, eller til vidareutvikling av eksisterande næring. Tiltak som vil gje nye arbeidsplassar vert prioritert.

Frist for å søkja om tilskot for 2018 vert sett til 30. auust 2018.

Vedtekter og søknadsskjema finn du under. Har du spørsmål om ordninga kan du kontakta Ullensvang herad v/ kommunalsjef økonomi Anne Erdal, mob.tlf. 902 88 087.

Totalforbodet mot bruk av open eld oppheva.

Med bakgrunn i endra værsituasjon og i prognosane fra Meteorologisk institutt opphevar brannsjefen i Odda og Ullensvang forbodet mot bruk av all eld utandørs med verknad frå i dag tysdag 12 juni.

Brannsjefen viser til at det generelle forbudet mot å gjera opp eld i terrenget frå 15 april til 15 september gjeld.
Det er likevel lov å gjera opp eld på stader der det ikkje kan medføra fare for brann.
All bruk av eld skjer på eige ansvar.
  

Når det gjeld Jonsokbål skal desse meldast på vakttelefon til brannvesenet 97 55 86 13 eller epost Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Brannsjef Sigbjørn Kleppe


Nøringen - Ein smakebit på den lokale kulturarven vår

Nøringen er eit unikt kulturskuletilbod for born født 2012-2014.Nøringen er eit unikt kulturskuletilbod for born født 2012-2014.Satsinga er i alle Hardangerkommunane og på Voss. Tema er kulturarv med tradisjonsmusikk og tradisjonsdans som den raude tråden.Borna får læra nokre lokale songar, læra å dansa litt, møta ulikespanande folkemusikkinstrument og oppleva kulturarven i dykkar kommune. Det er plass til 12 born i ei undervisningsgruppe, og det er to lærarar per gruppe pr. gong. Tilbodet vert på Agatunet og Skredhaugen. NB! Påmeldingsfrist 15. juni.

Les brosjyre her.

Utstilling i Nærbutikken på Grimo

Elevane som går på visuell kunst i Ullensvang musikkskule stiller ut nokre av arbeida sine i Nærbutikken på Grimo.

Utstillinga opnar onsdag 7. juni kl. 16:30.

Gratis inngang.
Vel møtt til utstilling !

Side 1 av 13