Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • 1

Emneord

Viktig melding vedrørande landbruk, byggesak og plan

Me har utfordringar med mange saker og redusert kapasitet og me innfører difor ei mellombels løysing ut året vedrørande «opningstider» i desse avdelingane. Dette for å leggja til rette for at ein kan arbeida meir konsentrert med saker.

 

Målet er å kunne yta betre service med raskare sakshandsaming og svar til innbyggarar, landbruk og næringsliv.

LANDBRUK

Sakshandsamarane på Landbruk kan nåast på telefon fylgjande dagar; Måndag og onsdag.

Tysdag, torsdag og fredag vil vera sakshandsamingsdagar og de vil ikkje kunna nå sakshandsamar på telefon desse dagane.

Alle avtalar med sakshandsamarar må avtalast på førehand. Ingen direkte oppmøte utan avtale (gjeld alle dagar).

BYGGESAK OG PLAN

Sakshandsamarane på Byggesak og Plan kan nåast på telefon fylgjande dagar; Måndag, onsdag og fredag.

Tysdag og torsdag vil vera sakshandsamingsdagar og de vil ikkje kunna nå sakshandsamar på telefon desse dagane.

Alle avtalar med sakshandsamarar må avtalast på førehand. Ingen direkte oppmøte utan avtale (gjeld alle dagar).

KART OG OPPMÅLING

Sakshandsamarane på Kart og Oppmåling er tilgjengeleg i Kinsarvik; Måndag og onsdag.

Alle avtalar med sakshandsamarar må avtalast på førehand. Ingen direkte oppmøte utan avtale. Me håpar på forståing for dette.

Me ber om at alle skriftlege henvendingar vert sendt via postmottak, med mindre du allereie har direkte epost-korrespondanse med ein sakshandsamar.

E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Me håpar på forståing for dette og ser fram til godt samarbeid!