Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Kommunereforma

Kva gjer me i regionen vår?

Stortinget har vedteke ei kommunereform og  pålagt alle kommunar å gjennomføra ein prosess for å vurdera og diskutera samanslåing med nabokommunane. Dei fleste kommunar i Noreg snakkar i desse dagar med naboane sine med tanke på eventuelle kommunesamanslåingar.

Det er oppretta eigen nettstad for å legge ut informasjon om den nye kommunen i Hardanger, Ullensvang kommune. http://www.ullensvang.kommune.no