Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Betalingsalternativ

Betalingsalternativ

eFaktura og Avtale Giro

E-faktura

  • Med eFaktura mottek du faktura ferdig utfylt rett i nettbanken din. Du slepp å taste inn lange KID-nummer og anna betalingsinformasjon.
  • Alt du treng å gjere er å godkjenna fakturaen i nettbanken. Fakturadetaljer kan hentast fram.
  • Både innmelding, endring og avmelding av e-faktura ordnar du sjølv i nettbanken.
  • Oppretter du eFaktura-avtale med heradet, får du alle faktura frå heradet rett i nettbanken din. Merk at eFaktura-referansen er knytt til kundenamnet på faktura.
  • Meir informasjon om eFaktura finn du på: www.efaktura.no.

Avtalegiro

  • Ved avtalegiro vert fakturabeløpet trekt automatisk på forfallsdato, utan at du må hugse på noko.
  • Du kan opprette avtalegiro i nettbanken eller ta kontakt med banken. Referansenummer for å opprette avtalegiro står på fakturaen.
  • Du kan opprette avtalegiro på faste oppdrag som kommunale eigedomsgebyr, barnehage, SFO, husleige, omsorgskrav.
  • Meir informasjon om avtalegiro finn du på www.avtalegiro.no.

Kombinasjon av e-faktura og avtalegiro

Dersom du oppretter både avtalegiro og eFaktura-avtale med heradet, får du faktura opp i nettbanken din, samstundes som faktura vert betalt til forfall utan at du må gjere noko.

Betaling av fakturagiro pr post

Dersom du får faktura i papirform i posten kan du leggja den inn i nettbanken sjølv, bruke brevgiro eller gå i banken. Når du betalar faktura er det viktig at du brukar KID-nummer, for å sikre rask og korrekt handsaming av din innbetaling.

Kontaktinformasjon

Ullensvang herad , Økonomikontoret tlf: 53 67 15 80

Epost: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.