Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope      09:00 - 14:30

Ekspedisjonen open 09:00 - 14:30

Tlf 53 67 15 00

Fax 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: 5780 KINSARVIK 

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Betalingsalternativ

Betalingsalternativ

eFaktura og Avtale Giro

E-faktura

 • Med eFaktura mottek du faktura ferdig utfylt rett i nettbanken din. Du slepp å taste inn lange KID-nummer og anna betalingsinformasjon.
 • Alt du treng å gjere er å godkjenna fakturaen i nettbanken. Fakturadetaljer kan hentast fram.
 • Både innmelding, endring og avmelding av e-faktura ordnar du sjølv i nettbanken.
 • Oppretter du eFaktura-avtale med heradet, får du alle faktura frå heradet rett i nettbanken din. Merk at eFaktura-referansen er knytt til kundenamnet på faktura.
 • Meir informasjon om eFaktura finn du på: www.efaktura.no.

Avtalegiro

 • Ved avtalegiro vert fakturabeløpet trekt automatisk på forfallsdato, utan at du må hugse på noko.
 • Du kan opprette avtalegiro i nettbanken eller ta kontakt med banken. Referansenummer for å opprette avtalegiro står på fakturaen.
 • Du kan opprette avtalegiro på faste oppdrag som kommunale eigedomsgebyr, barnehage, SFO, husleige, omsorgskrav.
 • Meir informasjon om avtalegiro finn du på www.avtalegiro.no.

Kombinasjon av e-faktura og avtalegiro

Dersom du oppretter både avtalegiro og eFaktura-avtale med heradet, får du faktura opp i nettbanken din, samstundes som faktura vert betalt til forfall utan at du må gjere noko.

Betaling av fakturagiro pr post

Dersom du får faktura i papirform i posten kan du leggja den inn i nettbanken sjølv, bruke brevgiro eller gå i banken. Når du betalar faktura er det viktig at du brukar KID-nummer, for å sikre rask og korrekt handsaming av din innbetaling.

Kontaktinformasjon

Ullensvang herad , Økonomikontoret tlf: 53 67 15 80

Epost: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Opningstider

Opningstider

Dagar  Opningstider  Type  Telefon

barnehageBarnehagar

 

Kinsarvik, kvardagar

Utne, kvardagar

Sekse, kvardagar

Veisane, kvardagar

Aga, kvardagar

 

 

07:00 - 16:15

06:50 - 16:15

07:00 - 16:30

07:00 - 16:15

06:45 - 16.15

 

 

 

53 66 33 23

53 66 69 92

53 66 19 42

53 67 13 20

53 66 23 36

skuleSkular

 

Vikebygd, Kvardagar

 

 Opedal, kvardagar

 

Hauso, kvardagar

Kinsarvik, kvardagar

 

 

08:00 - 13:45

SFO slutt 16:00

08:00 - 16:00

SFO 07:15 - 16:00

08:20 - 14:00

 

 

 

 

53 66 21 92

950 00 235

53 66 12 53

907 06 212

53 66 62 13

53 67 15 90

NAV logo skNAV

 Kundesenteret i Hordaland, kvardagar

Kontoret lokalt, måndag, onsdag, fredag

 

08:00 - 15:30

10:00 - 14:30

 

 

 

55 55 33 33

55 55 33 33

recycling symbolMiljøstasjonar

 

Øyjordet, Utne, måndag

Husemoen, Kinsarvik, torsdag

 

 

12:00 - 18:00

12:00 - 18:00

   

open bookBibliotek

 

Kinsarvik

 

 

 

Utne

 

Nå 

 

 

Måndag 12.00 - 16.00

Tysdag 12.00 - 16.00

Onsdag 12.00 - 19.00

Fredag 12.00 - 16.00

Måndag 10.00 - 17.00

Torsdag 12.00 - 18.30

Tysdag 15.00 - 19.00

   

swimming manBaseng

 

Hauso skule

 

 

 

Kinsarvik skule

 

 

 

 

 

 

Bassenget er ope t.o.m. 06.04.17.

Bassenga er stengt i skuleferiane.

Betaling: vaksne kr 50, born/pensjonistar kr 30, asylsøkjarar kr 10.

 

 

Måndag 13.30 - 18.30

Måndag 18.30 - 20.00

Onsdag 17.00 - 18.15

Onsdag 18.30 - 20.30

Tysdag 17.00 - 18.30

Tysdag 18.30 - 19.30

Tysdag 19.30 - 20.30

Torsdag 17.00 - 18.30

Torsdag 18.30 - 19.30

Torsdag 19.30 - 20.30

 

 

Familie, foreldre m/born t.o.m. 4. kl.

Helsebading/pensjonistar

Jenter og gutar 4. – 7. kl.

Jenter og gutar 8. – 10. kl. damer/menn

Familie, foreldre m/born t.o.m. 4. kl.

Jenter og gutar (5. – 10. klasse)

Damer

Familie, foreldre m/born t.o.m. 4. kl.

Asylsøkjarar

Menn

 

doktorLegekontor

 

Lofthus

Telefontid

Utne

Telefontid

Kinsarvik helsestasjon

Barnekontrol kvar onsdag

 

 

08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

08:88 - 15:00

08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

08:00 - 15:30

08:00 - 15:30

 

 

 

53 67 13 80

 

53 67 13 40

 

53 67 15 32

Ambulerande skjenkeløyve

Ambulerande skjenkeløyve

Generelt

Omtale

skjenkeløyve kan søkjast av personar som ynskjer å servera alkoholhaldeg drikk i forbindelse med lukka lag eller ved ei bestemt hending.

Du må søkja om skjenkebevilling dersom:

 • Du leiger lokaler, tar betalt for alkohol eller om lokalet berre har serveringsbevilling
 • Du skal servera alkohol i eit lukka selskap til dømes bryllup, jubileum eller interne arrangementer i verksemder
 • Du skal ha eit arrangement som er ope for publikum, i lokaler utan skjenkebevilling eller utandørs på eit avgrensa område

Side 1 av 5